Artysta honorowy i ludowy - jaka jest różnica?

Nawet w starożytnym Rzymie przysłowie „Ludzie potrzebują chleba i cyrków”. Obecnie spektakle to nie tylko rozrywka pokazująca showbiznes, ale także prawdziwa wielka sztuka, która jest zachowana i rozwijana w muzeach i galeriach sztuki, teatrach lalek i dramatów, szkołach artystycznych, a nawet w najmniejszych chórach.
Kryzys w kraju nie zaczyna się od gospodarki, ale od edukacji i sztuki. Wykonawcy nieustannie walczą z kryzysem duchowym.

Nie stają się artystami, rodzą się

Możesz jednak pracować przez całe życie w teatrze lub filharmonii i przez 35-50 lat twórczej działalności nie robić nic znaczącego, darować ludziom czystą sztuką, nie czynić każdego zdania ani notatki objawieniem. Możesz zdobyć specjalistyczną edukację - muzykę, aktorstwo lub reżyserię, sztukę lub dramat, i nie ekscytować publiczności w tym samym czasie, ale możesz samouczyć się i zbierać pełne sale widzów zakochanych w sztuce.

Jednym słowem, nie wszyscy utalentowani muzycy, aktorzy, reżyserzy i tancerze stają się sławni w swojej dziedzinie, ponieważ jeden talent to za mało: wciąż potrzebujesz ciężkiej pracy, umiejętności czytania między wierszami i słyszenia innych, aby być wrażliwym i stanowczym. Jednym słowem, prawdziwy artysta to uzdolniona osoba, która może powiedzieć ludziom najważniejsze rzeczy za pomocą tańca lub muzyki, roli lub spektaklu. Tacy ludzie są zauważani i celebrowani..

Jakie nagrody i tytuły przyznaje się najbardziej utalentowanym i najzdolniejszym artystom?

Istnieje wiele nagród, często są one przyznawane nie tylko i nie tyle przez przywódców rządowych lub ludzi, co przez różne redakcje czasopism i gazet, mistrzów sztuki i specjalne komisje.

Kiedy dana osoba naprawdę coś znaczy w kulturze i sztuce, jest to zauważane nie tylko przez publiczność, ale także przez kierownictwo regionu, a nawet państwa, ponieważ sztuka i jasne osobowości zawsze odgrywały i odgrywają kluczową rolę w edukacji młodego pokolenia, zachowując najlepsze tradycje kulturowe państwa, wywyższenie duchowego poziomu każdej osoby.

Istnieją tylko dwa tytuły honorowe w dziedzinie sztuki i kultury, a każdy z nich jest bardzo ważny. To tytuł Honorowego i Ludowego Artysty Federacji Rosyjskiej.

Oba tytuły są równie ważne i honorowe, a jednak istnieje między nimi pewna różnica..

Osoba może zostać honorowym artystą:

  1. Pracował przez co najmniej dziesięć lat w określonej dziedzinie kultury i sztuki.
  2. Znaczące sukcesy twórcze w swojej dziedzinie.
  3. Osiągnięto sławę i rozgłos.
  4. Uznany przez widzów (czytelników, słuchaczy itp.).
  5. Nagradzane przywództwo miasta, regionu i kraju.
  6. Aktywny obywatel.

Raz w roku kierownik instytucji kultury i sztuki (teatr, filharmonia, muzeum, galeria) lub głowa miasta składa do Ministerstwa Kultury wniosek o nadanie tytułu Honorowego Artysty jednej lub drugiej osobie.

Do wniosku dołączona jest kolegialna decyzja kolektywu lub jego członków (na przykład rady artystycznej teatru) w sprawie nominacji profesjonalisty na tytuł Honorowego Artysty i listy nagród, a także lista najważniejszych osiągnięć kandydata. Decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Artysty Federacji Rosyjskiej podejmuje Prezydent Państwa.

Najwyższy tytuł dla kreatywnej osoby - Artysta Ludowy Federacji Rosyjskiej.

Oczywiście aktorzy, piosenkarze i muzycy, którzy nie zawsze są ukochani przez ludzi, oficjalnie otrzymują tytuł artystów ludowych, ale najczęściej nagroda wciąż znajduje się w roli bohatera. Co jest do tego potrzebne?

Tytuł Artysty Ludowego Federacji Rosyjskiej jest przyznawany osobie:

  • Nie mniej niż pięć lat po otrzymaniu tytułu Honorowego Artysty kraju.
  • Publicznie uznane.
  • Kto wniósł znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki kraju.
Artysta otrzymuje ten tytuł raz na zawsze. Tytuł Ludowego Artysty Federacji Rosyjskiej jest przyznawany przez Prezydenta kraju i każdego roku tego samego dnia - w przeddzień Dnia Robotnika Kultury. To najważniejsze święto dla wszystkich artystów w kraju, obchodzone 25 marca..

Być może jest to jedyny dzień, w którym aktorzy, piosenkarze, kompozytorzy i tancerze baletowi nie tylko oddają się publiczności i pracują dla innych, ale także stają się bohaterami dnia i otrzymują najbardziej burzliwe oklaski.