Jaka jest różnica między katolikami a prawosławnymi

Wiara w Jezusa Chrystusa jednoczyła i inspirowała chrześcijan, stając się podstawą religijnego światopoglądu. Bez tego wierzący nie byliby w stanie postępować właściwie i uczciwie..

Rola prawosławia w historii Rosji jest ogromna. Ludzie, którzy wyznawali ten trend w chrześcijaństwie, nie tylko rozwinęli kulturę duchową naszego kraju, ale także przyczynili się do stylu życia narodu rosyjskiego.

Przez stulecia katolicyzm miał również sens dla ludzi. Głowa Kościoła katolickiego, Papież, określa normy społecznej i duchowej sfery społecznej.

Różnice w nauczaniu prawosławia i katolicyzmu

Prawosławie uznaje przede wszystkim wiedzę, która nie uległa zmianie od czasów Jezusa Chrystusa - pierwszego tysiąclecia naszej ery. Opiera się na wierze w jednego Stwórcę, który stworzył świat..

Katolicyzm pozwala na zmiany i uzupełnienia podstawowych zasad religii. Możesz więc zidentyfikować główne różnice między naukami dwóch kierunków chrześcijaństwa:

  • Katolicy uważają Ducha Świętego emanującego z Ojca i Syna za symbol Wiary, podczas gdy prawosławni chrześcijanie akceptują tylko Ducha Świętego emanującego od Ojca.
  • Katolicy wierzą w przepis o Niepokalanym Poczęciu Dziewicy Maryi, a prawosławni go nie przyjmują.
  • Papież Rzymu został wybrany jedyną głową Kościoła i namiestnikiem Boga w katolicyzmie, a prawosławie nie implikuje takiego powołania..
  • Nauczanie Kościoła katolickiego, w przeciwieństwie do prawosławia, zabrania rozwodów.
  • W nauczaniu prawosławnym nie ma dogmatu o czyśćcu (wędrującej duszy zmarłego).

Mimo wszystkich różnic oba kierunki religie są bardzo podobne. Zarówno prawosławni, jak i katolicy wierzą w Jezusa Chrystusa, przestrzegają postów, wznoszą świątynie. Biblia ma dla nich ogromne znaczenie..

Kościół i duchowieństwo w prawosławiu i katolicyzmie

Kościół prawosławny obejmuje co najmniej 14 lokalnych kościołów uznanych pod koniec XX wieku. Zarządza wspólnotą wierzących poprzez zbiór zasad apostołów, życie świętych, teksty teologiczne i zwyczaje kościelne. Kościół katolicki, w przeciwieństwie do prawosławnego, jest jednym centrum religijnym i jest prowadzony przez papieża.

Cerkiew

Przede wszystkim kościoły różnych kierunków chrześcijaństwa wyróżniają się wyglądem. Ściany cerkwi zdobią wspaniałe freski, ikony. Nabożeństwu towarzyszy śpiew modlitwy.

Kościół katolicki w stylu gotyckim zdobią rzeźby i witraże. Posągi Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa zastępują ikony w niej, a nabożeństwo odbywa się przy dźwiękach organów.

Świątynia katolicka


Obecny jest zarówno Kościół katolicki, jak i prawosławny ołtarz. Wśród wierzących prawosławnych jest otoczony ikonostasem, a wśród katolików znajduje się w środku kościoła.

Katolicyzm stworzył takie urzędy kościelne, jak biskup, arcybiskup, opat i inni. Wszyscy po przyjęciu do służby składają śluby celibatu.

W ortodoksji duchowieństwo reprezentowane jest przez takie tytuły jak Patriarcha, metropolita, diakon. W przeciwieństwie do surowych zasad Kościoła katolickiego duchowieństwo prawosławne może się ożenić. Tylko ci, którzy wybierają monastycyzm, składają śluby celibatu.

Ogólnie rzecz biorąc, kościół chrześcijański od wieków był ściśle związany z życiem ludzi. Reguluje ludzkie zachowanie w życiu codziennym i jest obdarzony wielkimi możliwościami..

Obrzędy prawosławia i katolicyzmu

Modlitwa - jest to bezpośrednie wezwanie wierzącego do Boga. Ortodoksyjni wyznawcy zwracają się na wschód podczas modlitwy, a dla katolików nie ma to znaczenia. Katolicy są ochrzczeni dwoma palcami, a prawosławni trzema palcami.

W chrześcijaństwie sakrament chrztu jest dozwolony w każdym wieku. Ale najczęściej zarówno prawosławni, jak i katolicy chrzczą swoje dzieci wkrótce po urodzeniu. W ortodoksji podczas chrztu człowiek zanurza się trzy razy w wodzie, a wśród katolików wodę wylewa się trzy razy na jego głowę.

Każdy chrześcijanin przynajmniej raz w życiu przychodzi do kościoła, aby się wyspowiadać. Katolicy spowiadają się w szczególnym miejscu - spowiedzi. W tym przypadku spowiednik widzi duchownego przez kraty. Ksiądz katolicki słucha uważnie osoby i udziela niezbędnych rad.

Prawosławny kapłan w spowiedzi może wybaczyć grzechy i wyznaczyć Pokuta - wykonywanie pobożnych czynów jako korekta błędów. Wyznanie w chrześcijaństwie jest tajemnicą wierzącego.

Krzyż katolicki i prawosławny

Krzyż jest głównym symbolem chrześcijaństwa. Ozdabia kościoły i świątynie, jest noszona na ciele i montowana na grobach. Słowa przedstawione na wszystkich chrześcijańskich krzyżach są takie same, ale napisane w różnych językach.

Krzyż pektoralny noszony podczas chrztu stanie się dla wierzącego symbolem chrześcijaństwa i cierpienia Jezusa Chrystusa. Dla krzyża prawosławnego forma nie ma znaczenia, o wiele ważniejsze jest to, co jest na nim przedstawione. Najczęściej widać sześcioramienne lub ośmioramienne krzyże. Obraz Jezusa Chrystusa na nim symbolizuje nie tylko mękę, ale także zwycięstwo nad złem. Zgodnie z tradycją krzyż prawosławny ma niższą poprzeczkę.

Krzyż katolicki przedstawia Jezusa Chrystusa jako osobę, która umarła. Jego ramiona są zgięte, nogi skrzyżowane. Ten obraz uderza w realizm. Kształt krzyża jest bardziej zwięzły, bez poprzeczki.

Klasyczny katolicki obraz krucyfiksu to wizerunek Zbawiciela ze skrzyżowanymi stopami i jednym gwoździem. Na jego głowie widnieje korona cierniowa..

Ortodoksja widzi Jezusa Chrystusa triumfującego nad śmiercią. Jego dłonie są otwarte, a nogi nie skrzyżowane. Zgodnie z tradycją prawosławia obrazy korony cierniowej na krucyfiksie są bardzo rzadkie..