Jakie są różnice między prokuraturą a policją?

Moc w każdym stanie jest podzielona na trzy gałęzie. Organy wchodzące w skład władzy ustawodawczej rządu wykonują działania legislacyjne, a organy wykonawcze obejmują organy władzy, które zarządzają sprawami publicznymi na podstawie przyjętych przepisów. Sądownictwo jest złożoną strukturą sądów na różnych szczeblach, które pociągają ludzi do odpowiedzialności, rozstrzygają spory między podmiotami prawnymi (osobami prawnymi i osobami fizycznymi), przywracają prawo i porządek.

Działania policji w zakresie egzekwowania prawa oraz działania prokuratury mające na celu monitorowanie przestrzegania prawa są ważnym elementem zapewniania zgodności z prawem i porządkiem w państwie. Prokuratura jest nieoficjalnie czwartym oddziałem rządu, a policja jest organem wykonawczym. Jakie są inne charakterystyczne cechy między tymi dwoma organami i czy jest między nimi coś wspólnego?

Prokuratura - koncepcja i charakterystyka

Pod prokuraturą rozumie się system organów, które, działając w imieniu państwa, nadzorują, w jaki sposób przestrzegane są wolności i prawa obywateli, jak przepisy są wdrażane na poziomie lokalnym i stanowym. Ponadto na prokuraturze spoczywa odpowiedzialność za wykrywanie naruszeń prawa i podejmowanie odpowiednich środków przeciwko sprawcom naruszenia. Stwierdzenie naruszeń prawa odbywa się poprzez odpowiednie audyty przedsiębiorstw i organizacji, organów na wszystkich poziomach, a także w pracy organów ścigania, organów dochodzeniowych i organów dochodzeniowych.

Podstawą tego może być porządek organów państwowych, a także apelacja osób prawnych i osób fizycznych o naruszenie ich praw i wolności. Organy ścigania są również odpowiedzialne za koordynację pracy organów ścigania..

Policja - koncepcja i charakterystyka

Głównym zadaniem policji jest przestępczość i porządek publiczny. Policja należy do systemu organów spraw wewnętrznych. Praca funkcjonariuszy policji ma na celu ochronę praw obywateli, życia i zdrowia, ich praw własności, a także zwalczanie przestępczości i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Policja otrzymuje szerokie uprawnienia do wykonywania swoich funkcji. Mogą zatrzymywać sprawcę na czas określony prawem, dopóki okoliczności nie zostaną wyjaśnione, mogą infiltrować terytorium prywatne, jeśli jest to wymagane ze względu na bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę ich praw i wolności. Prawo zezwala funkcjonariuszom policji na użycie siły fizycznej i, w razie konieczności, specjalnych środków w celu zatrzymania przestępcy.

Jakie są różnice między policją a prokuratorami?

W rzeczywistości oba organy mają ten sam cel, jakim jest zapobieganie naruszaniu praw i wolności obywateli, zapewniając ich bezpieczeństwo poprzez szybką reakcję na przestępstwa i przestępstwa. Mimo to środki do osiągnięcia tego i uprawnienia władz są różne.

Charakter działalności

Policja to przedstawiciele władzy wykonawczej, ponieważ są częścią struktury, której najwyższym poziomem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Prokuratura jest organem nadzorczym, monitoruje działania wszystkich organów, przeprowadza odpowiednie kontrole i, w przypadku wykrycia naruszeń, podejmuje odpowiednie środki w celu pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności. Prokuratura kontroluje również działania funkcjonariuszy policji pod kątem naruszeń prawa i ograniczeń praw człowieka..

Przedmiot działalności

Prokuratura monitoruje i nadzoruje wdrażanie ustawodawstwa we wszystkich obszarach - prawa pracy, prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Jeśli na przykład osoba ma skargę na pracę Urzędu Mieszkalnictwa, przychodzi do prokuratury, pisze zeznanie i w ciągu miesiąca od daty jego otrzymania śledczy musi zdecydować, jakie środki należy podjąć w firmie. Podczas rozpatrywania wniosku prokurator może wysłać odpowiednie wnioski, przeprowadzić kontrole, zażądać dokumentów i przeprowadzić przesłuchania.

Jeśli chodzi o sprawy karne, prokuratura zajmuje się tylko poważnymi, a szczególnie poważnymi przestępstwami, przestępstwami rezonansowymi w społeczeństwie, które są szczególnie trudne. Osoba zwraca się na policję w przypadku kradzieży, morderstwa, gwałtu lub wypadku drogowego. W ciągu trzech dni od otrzymania wniosku śledczy policji muszą podjąć decyzję o wszczęciu postępowania karnego lub odmówić..

Interakcja z sądem

Po otwarciu sprawy karnej policja podejmuje operacyjne działania dochodzeniowe w celu udowodnienia winy podejrzanego, dla którego poszukują dowodów, przesłuchują świadków, prowadzą konfrontacje i eksperymenty śledcze. Wszystkie te działania są przeprowadzane w celu zebrania jak największej liczby dowodów w sprawie przekazania materiałów do prokuratury, która następnie przekazuje sprawę do sądu. W przeciwieństwie do policji prokurator może być stroną procesu, być prokuratorem, a jednocześnie może dołączyć do niego na dowolnym etapie postępowania, mając prawo do korzystania ze wszystkich praw uczestników procesu.