Jaka jest różnica między policją a Gwardią Rosyjską?

Rosja z reguły jest zobowiązana chronić pokój i dobrobyt jego obywateli. Aby osiągnąć ten cel, zorganizowano specjalne organy wykonawcze. Podstawą ich działalności są przepisy Federacji Rosyjskiej. Wszyscy wiedzą o istnieniu takich struktur, jak policja i Gwardia Rosyjska, ale nie zawsze jest jasne, jak się różnią..

Konieczne jest jednak, aby wiedzieć o możliwości interakcji z tymi organizacjami w ramach prawnych..

Policja - organy ścigania

Po wprowadzeniu pewnych reform przez prezydenta Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej utworzyło taką organ ścigania - policję. Policja powstała 7 lutego 2011 r., W przeważającej części od pracowników rozwiązanej wcześniej policji. Pojawienie się takiej organizacji znacznie wzmocniona ochrona prawna obywateli, poprzez zatwierdzenie funkcjonariuszy policji do przestrzegania protokołów i przepisów.

Krótko mówiąc, każdy policjant jest zobowiązany do przestrzegania pewnych zasad podczas wykonywania jakichkolwiek czynności. Reguły te są niezbędne do kontrolowania praworządności, osiągnięcia określonych celów struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także utrzymania dyscypliny wykonawczej..

Zadania policyjne

Jako jedna z agencji rządowych policja ma swoje własne zadania. Ich wdrożenie określa istnienie tej jednostki. Główne zadania funkcjonariusza policji obejmują:

  1. Ochrona życia, zdrowia i praw obywateli Federacji Rosyjskiej. Policjanci są zobowiązani do rejestrowania, zapobiegania i utrudniania działań, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia obywateli, a także naruszają ich prawa. Dlatego każdy policjant podczas egzekucji nie ma prawa odmówić pomocy obywatelom, ponieważ jest to sprzeczne z kartą.
  2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Istnieją pewne jednostki, które działają przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym. Pomaga to uniknąć przejęcia władzy, napadów, aw niektórych przypadkach popełnienia łańcucha poważnych przestępstw. Rzeczywiście, zorganizowane grupy przestępcze mają skłonność do planowania i wykonywania kilku przestępstw, więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych próbuje kontrolować te grupy.
  3. Zwalczanie przestępstw gospodarczych. Kwestie przestępczości gospodarczej nie są rzadkie w legalnym kraju. Jedną z typowych sytuacji jest oszustwo kupujących, a także nielegalny biznes. To policja przeciwdziała tego rodzaju przestępstwom.
  4. Dochodzenie karne. Pośrednio wpływa na poprzednie trzy punkty - dochodzenie karne. Schwytanie szczególnie niebezpiecznych przestępców, a także osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Ponadto śledczy identyfikują zmarłych i szukają zaginionych..
  5. Egzekwowanie prawa administracyjnego. W niektórych przypadkach przewidzianych przez prawo policjant ma prawo decydować o nałożeniu kary administracyjnej. Umożliwia to karanie przestępców bez konieczności stawienia się w sądzie. Można się jednak odwołać w sądzie w przypadku braku porozumienia..
  6. Kontrola drogowa. Odrębnym zadaniem tej struktury jest monitorowanie zgodności z przepisami i regulacją ruchu. Pomaga to zmniejszyć liczbę wypadków..

Rosguard - tarcza mocy

Często na ulicach stolicy można zauważyć oddziały gwardzistów. Ten organ wykonawczy różni się jednak znacznie od poprzedniego. Po pierwsze, policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a Gwardia Rosyjska podlega wyłącznie prezydentowi. Po drugie, policjant jest wielokrotnie więcej, ale nie ma ciężkiej broni. W przeciwieństwie do nich strażnicy są wyposażeni w karabiny maszynowe, samoloty i czołgi. Oczywiście przed oddziałem Rosguard stoją różne zadania.

Główne zadania obejmują:

  1. Udział w utrzymaniu porządku publicznego. Jest to wspólne zadanie dla obu struktur. Dla jednostek policyjnych jest to najważniejsze zadanie, w przeciwieństwie do Gwardii Rosyjskiej, która jest zobowiązana do wypełnienia niektórych rozkazów dowodzenia.
  2. Zapewnienie integralności terytorialnej państwa. Obrona granic państwowych i walka z separatyzmem to główna misja strażników. Niestety w niektórych przypadkach może to mieć wpływ na wolność słowa. W końcu niewinni obywatele mogą zostać aresztowani, wyrażając swoją opinię na temat integralności państwa i jego poszczególnych terytoriów.
  3. Przeciwdziałanie terroryzmowi. Wraz z innymi strukturami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gwardia Rosyjska opracowuje zestaw środków do walki z terroryzmem i ekstremizmem. Ma to na celu uporządkowanie praworządności oraz ochronę praw i wolności obywateli Federacji Rosyjskiej.
  4. Ochrona prezydenta i urzędników. Prezydent, jako przedstawiciel rządu i osoba zarządzająca państwem, musi być chroniony przez państwo. Tak więc, dla wygodnej pracy urzędników, taki oddział działa jak „osobisty strażnik”.

Główna różnica między strukturami

Podsumowując wniosek, zauważamy, że są to zupełnie inne struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Różnią się liczbą personelu, jurysdykcją, zadaniami, podporządkowaniem, poziomem szkolenia i uzbrojeniem.

Mają też kilka typowych zadań, ale zasadniczo różnice są dość duże, co pozwala zorganizować dwie różne w kierunku organizacji z różnymi pracownikami dowodzenia. Wszystko to pozwala im regularnie wykonywać trudną obsługę..