Tajemnicza Ontologia

Ontologia to nauka o byciu lub o byciu. Jak prawie zawsze, jeśli chodzi o filozofię, definicje są dość abstrakcyjne.

W najszerszym sensie bycie oznacza wszystko, co istnieje. Filozoficzna kategoria bytu, która jest przedmiotem badań ontologii, zawiera:

  • naprawdę istniejące obiekty, zjawiska, zwykle określane jako „otaczający świat”;
  • procesy rozwoju i zmiany realnego świata;
  • samowystarczalna substancja łącząca ducha i materię.

Ontologia bada formy bytu. Forma materialna zakłada istnienie materiału o masie, gęstości, objętościach ciał, przedmiotów, zjawisk. Istota idealna jest niezależną rzeczywistością istoty duchowej. Istota ludzka to istnienie człowieka w rzeczywistości materialnej i idealnej, byt społeczny to istnienie człowieka w społeczeństwie i istnienie samego społeczeństwa. Istota noumenal istnieje naprawdę bez względu na świadomość obserwatora, istota fenomenalna istnieje w świadomości samego podmiotu znającego się na rzeczy. Wszystkie te formy reprezentują jedność rzeczywistości społecznej, obiektywnej, subiektywnej, fizycznej i wirtualnej..

Oprócz badania form bytu, relacji między abstrakcyjną naturą a abstrakcyjną osobą, ontologia bierze pod uwagę powiązane problemy filozoficzne, w szczególności bada kwestię losowego i zorganizowanego rozwoju bytu, jego dyskrecji i ciągłości.